Sponsors

Als vereniging de Doornsche IJsclub zijn wij dankbaar voor alle sponsoren die ons steunen. Daarom vermelden wij graag al deze bedrijven en particulieren donateurs op onze website. Dank voor uw steun !!!

Draagt u de Doornsche ijsclub een warm hart toe en wilt u ons sponsoren?
Basistarief  voor een reclamebord langs de baan bedraagt 150 euro per jaar.
Sponsoring in natura kan natuurlijk ook. (met een vergelijkwaarde tegenwaarde)

Contact: info@doornscheijsclub.nl